Day: 16 marca, 2023

Aké sú funkcie horčíka v tele športovca?

Horčík je dôležitý minerálny prvok, ktorý sa nachádza v tele každého človeka. Pre športovcov má horčík ešte väčšie významné funkcie, pretože vďaka jeho účinku sa zlepšuje svalová výdrž, kvalita spánku a celkové zdravie. Jednou z funkcií horčíka v tele športovca je podpora svalového rastu a obnovy. Horčík prispieva k uvoľňovaniu energie, ktorá je potrebná na