Day: 11 apríla, 2022

Je možné byť zdatným študentom?

Štúdium sa spája predovšetkým s časom veľkých večierkov a obrovského množstva vypitého alkoholu, nezdravého jedla pripraveného rýchlo a lajdácky, či lacného rýchleho občerstvenia. Študentovi nemožno uprieť, že má ťažký život. Vyučovanie prebieha v nepravidelných hodinách, medzi prednáškami je často desaťminútová prestávka a nie je čas sa pokojne naobedovať. Musíte sa ponáhľať, inak to nezjete. Ani