Day: 27 februára, 2023

Ako presvedčiť deti k zdravému životnému štýlu?

Rodičia v 21. storočí veľmi často nemajú čas na svoje deti. Je to spôsobené tým, že na ich údržbe pracujú dlho a tvrdo. Zvyčajne sa stáva, že dospievajúca mládež je ponechaná sama na seba. Bohužiaľ, keď je mačka preč, myši sa hrajú. Ako v tomto známom poľskom prísloví, aj to sa stáva v mnohých poľských